Nieuws

DPI en NRW gaan nauw samenwerken

Met als doel te gaan samenwerken hebben het DPI (Dutch Polymer Institute) en NRW (Kunststofland Nordrhein Westphalen) in Maastricht een intentieverklaring ondertekend. Kunststofland NRW is opgezet om de concurrentiekracht van met name MKB-bedrijven uit de kunststofindustrie te ondersteunen, door ze te helpen bij innovatie en groei. NRW en DPI gaan de wetenschappelijke en industriële samenwerking intensiveren. Ook zal de samenwerking van technische hogescholen, universiteiten en researchinstituten met het MKB gestimuleerd worden. Verder zal een gezamenlijk financieringssysteem worden opgezet.