Nieuws

PRIMA Ondernemen Award

De PRIMA Ondernemen Award is de prijs voor koplopers op het gebied van duurzaam innoveren en duurzaam ondernemen in de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie. De NRK organiseert voor de tweede keer de PRijs Innovatief MAatschappelijk Ondernemen Award. In 2005 ontvingen Promolding BV, NPSP Composieten BV en Wavin Nederland de Award uit handen van premier Balkenende. De NRK organiseert de PRIMA Ondernemen Award samen met Windesheim, Avans Hogeschool, Stenden Hogeschool, Fontys Hogescholen, CIMO en Syntens. ABN AMRO en Berenschot ondersteunen deze Award. Samen stellen zij zich ten doel duurzame ontwikkeling en innovatie in bedrijven te stimuleren, toegevoegde waarde en de concurrentiepositie van de bedrijven te vergroten en samenwerking en kennisuitwisselingen tussen hogescholen en bedrijven te bevorderen. Het project loopt tot 30 juni 2008. Bedrijven die willen deelnemen kunnen zich online inschrijven via www.nrk.nl