Nieuws

Prof.dr. Knut Blind bekleedt bijzondere leerstoel Standaardisati

De econoom Prof.dr. Knut Blind bekleedt per 1 mei 2008 de bijzondere leerstoel Standaardisatie en Normalisatie aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Deze leerstoel is sinds 1994 een samenwerkingsverband tussen NEN en RSM. Het belang van standaardisatie en normalisatie voor bedrijven is het gebied waaraan Blind nu al aandacht geeft als hoogleraar Innovatie-economie aan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Technische Universiteit Berlijn en als hoofd van het Competence Center Innovation Systems and Policy van het Fraunhofer Instituut voor Systeem- en Innovatieonderzoek in Karlsruhe. Zo heeft Blind aangetoond dat de bijdrage van normalisatie aan innovatie vergelijkbaar is met de bijdrage van octrooien en dat de bijdrage van normen aan het bruto nationaal product circa 1 procent bedraagt.