Nieuws

Lagere verpakkingsbelasting biokunststof

De belasting op verpakkingen van biokunststof wordt verlaagd. De nieuwe prijs zal zijn ¤ 0,0641 per kilo, dezelfde prijs als papier heeft. Eerder werd door het ministerie van Financiën gezegd dat de belasting voor de biologisch afbreekbare verpakkingen ¤ 0,1777 zou worden. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) heeft, in overleg met het bedrijfsleven, deze en meer (veelal technische) aanpassingen doorgevoerd aan de verpakkingsbelastingen begin dit jaar. Zo wordt bijvoorbeeld ook de definitie van importeur aangepast om duidelijker te maken dat degene voor wie de goederen bedoeld zijn de importeur is, en niet degene hoeft te zijn die de spullen over de grens meebrengt. Tevens maakt de Jager in mei kenbaar aan het bedrijfsleven hoe de administratie het best ingericht kan worden.