Nieuws

Nieuwe vestiging (I)

Bayer heeft meer dan zeven miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw katalysecentrum. Het in het Duitse Aken gevestigde onderzoekscentrum is een samenwerkingsverband tussen Bayer MaterialScience, Bayer Technology Services en de Technische Hogeschool van Rheinland-Westfalen (RWTH). Katalyse is een sleuteltechnologie in de chemische industrie, met volgens Bayer een groot potentieel voor innovatie.