Nieuws

LANXESS plant stopzetting productie op de Ankerweg

Speciaalchemiebedrijf LANXESS heeft de intentie de productie op de site aan de Ankerweg in Amsterdam ten laatste in november 2018 te stoppen. LANXESS nam de site met zowat 100 personeelsleden over bij de acquisitie van de Amerikaanse chemiegroep Chemtura. Op de site worden zowel basisoliën voor industriële smeermiddelen, als actieve ingrediënten gemaakt. Deze laatste binnen een productie-overeenkomst voor een klant in de agrochemicaliënindustrie.

‘We hebben de site zorgvuldig geanalyseerd en zijn tot het besluit gekomen dat we de productie er niet op een concurrentiële basis verder kunnen laten lopen’, zegt Anno Borkowsky, hoofd van de Additives business unit bij LANXESS.

LANXESS kan zowel het volume dat het zelf nodig heeft voor de productie van hoog performante smeermiddelen als de marktvraag voor synthetische oliën verzekeren met zijn site in het Canadese Elmira. Bijkomend loopt het contract voor de gewasbeschermingsproducten, wat voor een behoorlijk deel van de activiteiten stond op de Ankerwegsite, af ten laatste in november 2018.

Borkowsky voegt er tevens aan toe: ‘We willen nu in de eerste plaats met de werknemersvertegenwoordigers samenwerken om verantwoorde oplossingen te vinden voor het personeel dat bij de voorgenomen sluiting is betrokken’. De onderneming voert daartoe reeds constructieve onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordigers.

LANXESS nam in april jongstleden het Amerikaanse Chemtura, één van de belangrijkste producten van vlamvertragers en smeermiddelen, over. Met de zowat 2.500 werknemers. Als deel van het integratieproces startte LANXESS een gedetailleerde analyse van de vroegere Chemtura productiesites met het oog op een optimalisering van de wereldwijde positie en een verbetering van de individuele processen en technologieën. De Groep verwacht door synergiën tegen 2020 ongeveer 100 miljoen euro te besparen. Daartegenover staan eenmalige kosten, die op 140 miljoen euro worden geraamd.