Nieuws

Vynova sluit zich aan bij ‘Operation Clean Sweep’

Vynova, een bedrijf met een PVC-fabriek op Chemelot, heeft de Operation Clean Sweep Belofte ondertekend en zich daarmee verbonden aan het doel van nul emissie van kunststof korrels, vlokken en poeder naar het milieu. Operation Clean Sweep (OCS) is een duurzaamheidsprogramma en een van de initiatieven om de vervuiling van de wereldzeeën te stoppen. Een deel van de plastic vervuiling is afkomstig van korrels en poeder in het oppervlaktewater en uiteindelijk in onze zeeën.

Terwijl consumenten verantwoordelijk zijn dat kunststof producten na gebruik op een goede wijze worden verwerkt, dient de kunststoffenindustrie te voorkomen dat de producten waar zij mee omgaan gemorst worden. Dit heeft betrekking op kunststof korrels, vlokken en poeder.

Vynova zal de vijf stappen van het OCS-programma in alle Europese vestigingen invoeren:
• Zich vastleggen op nul emissie van korrels, vlokken en poeder
• Voortdurende beoordeling en controle dat bij alle werkzaamheden het morsen van product wordt voorkomen
• Het verbeteren van de installaties zodat het morsen van product wordt voorkomen
• Het opzetten van een programma om continu te verbeteren
• Alle medewerkers bewust maken en hen training aanbieden.
Als grote Europese PVC-producent loopt Vynova voorop bij de duurzame ontwikkeling van de waardeketen voor vinylproducten via het VinylsPlus forum. Bescherming van het milieu is een van de kernwaarden van het bedrijf.

Meer informatie over Operation Clean Sweep is te vinden op de website www.opcleansweep.eu.