Nieuws

Licht hogere loonafspraken eerste kwartaal 2017

Licht hogere loonafspraken eerste kwartaal 2017

De loonafspraken in het cao-overleg liepen in de eerste drie maanden van 2017 met een gemiddelde van 1,59 procent iets op vergeleken met 2016. In januari (1,69 procent) en maart (1,63 procent) waren de maandgemiddelden iets hoger, in februari daarentegen juist iets lager (1,47 procent) dan de 1,5 procent van vorig jaar.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers, betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en bij een groot deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Ondanks de lichte stijging noemt AWVN de loonontwikkeling nog steeds ‘verstandig’. ‘Cao-onderhandelaars laten zich in de meeste gevallen leiden door de draagkracht van de sector of het bedrijf waarvoor zij onderhandelen en door het principe dat het geld eerst verdiend moet worden voordat het kan worden uitgegeven.’ In 2017 zijn tot dusver loonafspraken gemaakt die tussen sectoren uiteenlopen van ruim onder 1 procent tot bijna 2 procent.

In maart kwamen 10 nieuwe cao’s tot stand. In 2017 lopen in totaal 411 cao’s af voor 2,75 miljoen werknemers. Inmiddels is 19 procent van de in 2017 aflopende cao’s vernieuwd. Onder deze afgesloten cao’s vallen 570.000 werknemers.