Nieuws

Personalia (I)

Cees de Visser, algemeen directeur NWO, wordt per 14 december 2006 de nieuwe voorzitter van stichting Dutch Discoveries Disclosed (3D). Hij is daarmee de opvolger van Dick Dees. Dutch Discoveries Disclosed is de internationale marktplaats voor Nederlandse life sciences vindingen. Doel van de stichting is het rendement van Nederlands onderzoek te vergroten, door de internationale industrie in een zo vroeg mogelijk stadium bij de nieuwste vindingen te betrekken.