Links

De redactie ontving de volgende websitevermeldingen:

 

www.tgthr.nl

TGTHR is dé centrale hub waar waardevolle informatie, ­expertise, ­inspirerende content en hands-on tools op het gebied van duurzaam ondernemen ­worden samengebracht. Via een veelvoud aan uitwisselingsmogelijkheden: een ­magazine, ­whitepapers, een forum, een expertpanel, blogs, ­evenementen, labs, training en ­coaching. Alle informatie is zo hands-on dat je het direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen.

 

 

www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
Efficiënt, slim en duurzaam omgaan met grondstoffen is het antwoord op knellende materiaalvraagstukken die al in verschillende industrieën aanwezig zijn. Hiervoor is veel kennis nodig van verschillende onderdelen uit de grondstofketen.

Met haar activiteiten helpt het kennisplatform bedrijven en politiek bij de interessante kansen en uitdagingen die duurzaam grondstoffenbeheer geeft! 

Het platform volgt actief de nieuwste ontwikkelingen, trends en innovaties. Een aantal voorbeelden van interessante trends zijn: nieuwe recycling technieken, best practices voor afvalmanagement, materiaalkundige onderzoeken, manieren om bij het ontwerpen rekening te houden met de ‘end of life’ fase, en de grondstoffenrotonde. Grondstofbeheer heeft ook (geo)politieke raakvlakken, omdat sommige schaarse materialen van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van Nederland en Europa.

Het kennisplatform levert een bijdrage aan het realiseren van duurzaam grondstoffenbeheer. Dit doet het platform door het verzamelen en delen van kennis én door het faciliteren van samenwerking tussen verschillende spelers uit de grondstofketen. Hiervoor werkt het kennisplatform samen met kennispartijen, bedrijven en overheden. Het kennisplatform pakt vraagstukken projectmatig aan. 
 

www.nrk.nl
De NRK behartigt de belangen van de rubber-, lijm- en kunststofindustrie (omzet 7,5 miljard Euro, 95% MKB, werkgelegenheid ongeveer 40.000). De bedrijven leveren een grote variatie aan onderdelen, modules en eindproducten voor toepassingen in de industrie en handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie, en consumentenproducten. De export bedraagt ruim 60% en groeit de laatste jaren met 7%. 

Bij de NRK zijn ca. 500 bedrijven aangesloten geclusterd in 20 brancheverenigingen waaronder de Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland (VMK) en de Vereniging van Kunststofrecyclers (VKR).


www.recyclingplatform.nl
Recycling is een belangrijke tak van sport in de afvalverwerking. Met de toenemende druk op grondstoffen wordt recycling steeds belangrijker. Om een goed inzicht te krijgen wat er gaande is in de recyclingindustrie is er Recycling Platform als kennisplatform opgezet. Recycling Platform is een ontmoetingsplaats voor iedereen geïnteresseerd in, betrokken bij of werkzaam in de recycling industrie.

Recycling Platform geeft een overzicht van vernieuwende en bekende recycling concepten met gerichte informatie om te begrijpen hoe verschillende materialen beter zijn te recyclen.. Het kennisplatform geeft ideeën om het hergebruik van materialen te stimuleren; voor bedrijven, maar ook voor particulieren is te vinden hoe u een bijdrage kunt leveren aan ons milieu!

De site legt de principes van recycling uit en geeft een compleet overzicht van bestaande technologieën. Het biedt tevens een overzicht van vrijwel alle verwerkers van afval- en recyclingmaterialen. De website biedt een vacature database met een breed aanbod van vacatures voor de meest uiteenlopende banen, voor vast of tijdelijk werk in de recycling industrie. 


www.energiezuinigeramen.be

Deze site is bedoeld voor de particuliere bouwer en werd door de leden van de vzw PVC INFO ontwikkeld. Waarom? Om de gebruiker op een evenwichtige en duidelijke manier te informeren over de voor- en nadelen van PVC schrijnwerk. Deze informatie ter gelegenheid van Batibouw zal zowel de portemonnee als het milieu ten goede komen.

Om de duurzaamheid van een product te beoordelen moeten verschillende aspecten van de levenscyclus onderzocht worden. Bij het lezen van de talrijke rapporten die door internationale organisaties uitgegeven zijn, en die terug te vinden zijn op de site www.energiezuinigeramen.be, wordt het al snel duidelijk dat PVC hier voortreffelijk scoort. Bij het vergelijken met andere materialen komt PVC als evenwaardig of zelfs beter voor de dag voor wat de milieu-impact betreft. De studies bewijzen namelijk dat deze impact niet zozeer bepaald wordt door de aard van het materiaal, dan wel door de toepassing ervan. Zo wordt bij ramen tussen de 60 en de 95% van deze impact bepaald door de gebruiksperiode. In dit opzicht bieden PVC ramen niet alleen een lange levensduur, maar zij hebben nog een andere absolute troef om uit te spelen: hun uitstekende thermische isolatie prestaties.

Een bezoek op de site geeft duidelijke informatie over duurzaamheid, recyclage, eigenschappen en dergelijke van PVC, aan de hand van korte en begrijpbare tekstblokken. De voor- en nadelen van PVC worden hierbij verduidelijkt.


www.pvcinfo.nl
Voor wie geïnteresseerd is in toepassingen, markten en tal van andere aspecten rond PVC, is deze website een absolute favoriet. Via de site kunnen relevante rapporten en andere publicaties gedownload worden. Daaronder ook de brochure ‘PVC Feiten en Beleid’, het ‘Vinyl 2010 Progress Report 2007’ en uitgaven van de ‘Nieuwsbrief PVC & Ketenbeheer’. Verder zijn er op deze site links naar tal van andere websites te vinden.


www.rm-platform.com
Rapid Manufacturing (RM) is een trend waar niet aan te ontkomen valt; de steeds kortere ‘product life cycle’ is tegenstrijdig met de noodzakelijke afschrijving van investeringen in verspaningsmachines, stempels of spuitgietmatrijzen. Bovendien sluit Rapid Manufacturing perfect aan op de wens te komen tot meer op maat gesneden producten. Desalniettemin is deze nieuwe technologie voor veel bedrijven nog een soort science fiction.

Om Rapid Manufacturing breder bekend te maken is het RM-platform opgericht. Bij dit virtuele loket kan het bedrijfsleven aankloppen voor informatie rondom Rapid Manufacturing. Op de website zijn onder meer artikelen, case studies en presentaties te vinden, evenals links naar bedrijven en organisaties met RM-activiteiten. Ook is er een forum waar een vraag of discussie gestart kan worden. Het platform wordt gedragen door alle toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen, waardoor state-of-the-art kennis toegankelijk wordt. Deze verzamelplaats van informatie is vooral ook bedoeld om de RM-activiteiten binnen Europa zoveel mogelijk te structureren om zo gezamenlijk sterker te worden. Het platform – dat geïnitieerd is en gecoördineerd wordt door Anton Gerrits en Frits Feenstra van TNO -- is te vinden op www.rm-platform.com.


www.plastic-pipes.com
PlasticsEurope en TEPPFA hebben een website waarop de voordelen van kunststof buissystemen op economisch- en milieugebied worden gepromoot. Beide organisaties geloven dat de vele voordelen van kunststof leidingen nog niet bij een breed publiek bekend zijn. Deze website moet daar mede verandering in brengen.

 

www.kwaliteit-in-bedrijf.nl
Kwaliteit in Bedrijf is het grootste vakblad voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en kwaliteitsmanagement in Nederland en België. Binnen de doelgroep valt natuurlijk de kwaliteitsmanager; daarnaast is het blad populair bij het hoger management.

Het kleurrijke magazine verschijnt negen keer per jaar. Er is gekozen voor een frisse opmaak en helder geschreven artikelen, die de lezer motiveren en inspireren. De onderwerpen lopen uiteen van methodieken als Six sigma, TQM, EFQM, Lean Management, Balanced Scorecard en Business Process Management, tot aan 7S, TRIZ/ASIT, nieuws over (ISO) normen en certificering, MVO en klachtenmanagement. Kortom, alles waar de tegenwoordige KAM-manager of de MVO-manager mee te maken heeft of krijgt.