Λ

Cursussen/conferenties binnenland


15 mei
Amersfoort, Rijtuigenloods: Congres ‘Jaarcongres Kwaliteit 2018’
www.jaarcongreskwaliteit.nl

 

25 mei
Eindhoven: Basiscursus ‘Composieten’
www.mikrocentrum.nl
 

Λ

Cursussen/conferenties buitenland

 

24-25 mei

Milaan (I): Conferentie ‘A Circular Future with Plastics’

https://circularfuturewithplastics.eu/

 

12-13 juni

Keulen, Maternushaus (D): Conferentie ‘15thConference of the European Industrial Hemp Association (EIHA)’

www.eiha-conference.org

Λ

Beurzen binnenland

 

29-31 mei

Maastricht: Beurs en conferentie ‘Utech Europe‘

http://www.utecheurope.eu/

 

30-31 mei

Veldhoven, NH CC Koningshof: Beurs ‘Materials 2018’

https://materials.nl/

 

Λ

Beurzen buitenland

 

5-7 juni

Rheda-Wiedenbrück, A2 Forum (D): Beurs en workshop ‘KUTENO Kunststofftechnik Nord‘

www.kuteno.de

 

27-28 juni

Essen (D): Beurs ´Compounding World Expo 2018’

www.compoundingworldexpo.com

Let op: In het magazine treft u de volledige agenda aan.


Hoewel wij de gegevens van deze agenda uit door ons betrouwbaar geachte bronnen putten, kunnen wij voor onjuiste vermelding geen verantwoording aanvaarden.