Adverteren in toonaangevende vakbladen

 

Kunststof Magazine is het negen maal per jaar verschijnende, grootste onafhankelijk vakblad voor ondernemers en leidinggevenden in de kunststofsector in Nederland en België. Het geeft technische en toepassingsgerichte informatie op het gebied van het be- en verwerken van kunststoffen, grondstoffen, machines en gereedschappen. Tevens vindt de lezer zorgvuldig geselecteerde branche- en productinformatie. Daarbij komt dat Kunststof Magazine toegankelijk, helder en deskundig is, zijn lezers op de hoogte houdt van alle nieuwe ontwikkelingen en inzicht geeft in waar de direct belanghebbenden in de kunststofbranche zich mee bezighouden. Meer informatie

 

Laboratorium Magazine is het negenmaal per jaar verschijnende enige onafhankelijke vakblad voor management en medewerkers in de laboratoriumwereld. Dit vaktijdschrift is helemaal toegespitst op de laboratoriumwereld in Nederland en België. De doelgroep van Laboratorium Magazine bestaat uit laboratoriummanagers, hoofden inkoop & marketing, kernanalisten en onderzoekers in leidinggevende functies. In totaal zo'n 33.000 mensen in Nederland en België. Dit zijn de mensen die mede bepalen wat er in het lab wordt geïnvesteerd.

Meer informatie

 

Kwaliteit in Bedrijf richt zich op de bovenste laag binnen bedrijven, organisaties en instellingen; van topmanagers tot kwaliteits(des)kundigen. Tot de lezers behoren directies, kwaliteitsmanagers, hoofden algemene zaken, hoofden personeelszaken, facility managers en alle anderen die betrokken zijn bij het voortdurend actuele thema van de integrale kwaliteitszorg. De inhoud is afkomstig van (kwaliteits)managers uit de praktijk, kwaliteitsorganisaties, onderzoeksinstituten en ministeries. Elk nummer geeft dan ook informatie over zaken als certificering, nieuwe kwaliteitszorgprojecten, overheidsbeleid, congressen, publicaties, onderzoeksresultaten en opleidingen.
Meer informatie